Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: AA+A++ | Zmień kontrast |  
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - Tczew

Historia Poradni

Historia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tczewie

 

Proces powstawania poradnictwa wychowawczo-zawodowego w Polsce rozpoczął się w 1964 na mocy zarządzenia Ministra Oświaty, co było kontynuacją działań społecznych rozpoczętych na przełomie XIX i XX wieku.

1 września 1966 r. na mocy tegoż zarządzenia powołano Poradnię Wychowawczo-Zawodową w Tczewie, której pierwszym, wieloletnim kierownikiem była p. Irena Markowska – pedagog i logopeda.

Warto wspomnieć, że zanim powstała poradnia, działał przy Szkole Specjalnej w Tczewie Ośrodek Selekcji, którego głównym zadaniem było kwalifikowanie uczniów do szkolnictwa specjalnego. Zadania te pełniła doświadczona nauczycielka szkolnictwa specjalnego p. Anna Preuss, która w chwili powstania poradni stała się jej pierwszym pracownikiem. Natomiast zadaniem kierownika nowo powstałej placówki było organizowanie i rozwijanie poradnictwa wychowawczo-zawodowego na terenie miasta i powiatu tczewskiego. Pierwszą siedzibą poradni był jeden gabinet w Szkole Specjalnej w Tczewie.

 W drugim roku pracy zatrudniono asystenta społecznego p. Wandę Ulanowską-Skwierczyńską. Natomiast w 1968 r., po odejściu na emeryturę p. Anny Preuss, zatrudniono pierwszego psychologa – p. Leokadię Barwicką.

W 1973 r. pojawił się pierwszy w Polsce statut dla poradnictwa wychowawczo-zawodowego i obowiązywał przez 20 lat. Dokument ten doprecyzował zakres i sposób działania we wszystkich poradniach, w tym również tczewskiej.

1 września 1975 r. poradnia została przeniesiona do Szkoły Zawodowej przy ul. Czyżykowskiej, gdzie pracownicy mieli do dyspozycji 5 gabinetów. Zatrudniono wówczas sekretarkę i uruchomiono telefon. W tamtym okresie był już wypracowany system poradnictwa zawodowego, upowszechniono badania dojrzałości szkolnej dzieci 7-letnich, zapoczątkowano pierwszą w Tczewie terapię logopedyczną oraz terapię dziecka dyslektycznego.

1 września 1982 r. siedzibą poradni stał się budynek przy ul Kołłątaja 5, gdzie pracownicy mieli do dyspozycji 8 pomieszczeń oraz możliwość adaptacji poddasza na gabinety. Każda zmiana lokalowa wiązała się z zatrudnianiem kolejnych pracowników. W sierpniu 1991 r. poradnia posiadała 15 etatów pedagogicznych oraz 6 etatów administracji i obsługi. W tym też roku, po 25 latach, p. Irena Markowska przestała pełnić funkcję kierowniczą i odeszła na emeryturę.

Nowym dyrektorem placówki została p. Maria Murglin – pedagog, która pełniła tę funkcję do 2000 r.  W 1993 r. Rozporządzenie MEN z 11 czerwca zmieniło dotychczasową nazwę instytucji na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Tczewie. Pojawiły się też dodatkowe zadania związane z diagnostyką, profilaktyką, wspomaganiem szkół i placówek w organizacji procesów edukacyjno-wychowawczych oraz udzielaniem bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w różnorodnych formach. Tczewska poradnia w tym okresie prowadziła systematyczne logopedyczne i pedagogiczne badania przesiewowe na terenie powiatu tczewskiego. Była organizatorem kilku akcji „Niedziela logopedyczna”, podczas których udzielano bezpłatnych, wielospecjalistycznych konsultacji lekarskich, logopedycznych, pedagogicznych i psychologicznych mieszkańcom Tczewa i powiatu. W 1996 r. odbył się jubileusz 30-lecia poradni, który był okazją do podsumowania dotychczasowej działalności oraz wyznaczenia nowych kierunków rozwoju.

W latach 2001-2010 dyrektorem poradni była p. Barbara Tocha – psycholog. W tym   okresie rozpoczęto realizację programu przesiewowych badań słuchu w placówkach oświatowych na terenie Tczewa i powiatu.

W kolejnych latach 2010-2016 funkcję dyrektora pełniła p. Aleksandra Radaszewska – pedagog. W 2011 roku poradnia została przeniesiona do budynku przy ul. Wojska Polskiego 6, który jest aktualną siedzibą placówki. Budynek przystosowano do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo, ponadto dysponował większą niż dotychczas liczbą gabinetów. Placówkę wyposażono w nowe narzędzia diagnostyczno-terapeutyczne dla psychologów, pedagogów i logopedów. W roku szkolnym 2013/2014 logopedzi poradni zrealizowali innowację pedagogiczną „E-learningowe zajęcia logopedyczne w nowoczesnej poradni psychologiczno-pedagogicznej”, która była pierwszą w Polsce inicjatywą związaną z wykorzystaniem nowych technologii w terapii logopedycznej.

Od marca do sierpnia 2016 obowiązki dyrektora tczewskiej placówki pełniła p. Brygida Giełdon – pedagog. W latach 2016-2018 funkcję dyrektora powierzono p. Magdalenie Golińskiej-Różyńskiej.

Ważnym wydarzeniem dla poradni i jej pracowników był jubileusz 50-lecia, który odbył się 28 października 2016 r. w Zespole Placówek Specjalnych, czyli miejscu, gdzie poradnia rozpoczęła swoją działalność. Jubileusz był okazją do podsumowań dotychczasowej działalności poradni, ale też do refleksji dotyczących działań, jakie warto podejmować w najbliższych latach. Stąd hasło jubileuszu „W profilaktyce siła”. Zgromadzeni goście mogli zapoznać się z dorobkiem zawodowym pracowników związanym z wczesnym wykrywaniem nieprawidłowości w rozwoju dziecka. Podczas tego wyjątkowego spotkania zaprezentowano dotychczasowe osiągnięcia oraz wypracowywane przez wiele lat standardy przesiewowych badań pedagogicznych, logopedycznych, słuchu oraz wprowadzonych jako ostatnie – psychologicznych. Powrót do początków działalności poradni umożliwiły wspomnienia pierwszego dyrektora poradni p. Ireny Markowskiej, która przedstawiła historię powstawania poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w Polsce z uwzględnieniem zmian w tczewskiej placówce.

Od września 2018 r. dyrektorem poradni jest p. Beata Zdrowowicz – psycholog.Utworzono też stanowisko wicedyrektora, którym została p. Zofia Haftka – pedagog.

Aktualnie poradnia dynamicznie się rozwija i zatrudnia coraz więcej pracowników pedagogicznych, co wynika z zapotrzebowania społecznego na specjalistyczną pomoc.

 

 

SEKRETARIAT

nr 58-531-10-09

Godziny obsługi klientów:

ROK SZKOLNY 2023/2024
 
Poniedziałek
8:00 - 17:00
Wtorek
8:00 -16:00
Środa
8:00 - 17:00
Czwartek
8:00 - 17:00
Piątek
8:00 -14:00
 
DYŻUR TELEFONICZNY
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY
nr 508-933-507
ŚRODA
17:00 - 18:00
 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny