Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: AA+A++ | Zmień kontrast |  
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - Tczew

Badania słuchu

Badania przesiewowe słuchu wykonywane niedużym urządzeniem (laptop, słuchawki) Platformą Badań Zmysłów mają wielką moc i stanowią nieocenioną pomoc w zakresie profilaktyki wad słuchu czy zakłóceń słyszenia u dzieci i młodzieży. Badaniem można ustalić (przyjmując pewną granicę błędu):

  • niedosłuchy uwarunkowane  uszkodzeniem narządu słuchu /zwykle wady wrodzone, albo powstałe w  następstwie choroby genetycznej, wirusowej, uszkodzeń polekowych, etc. Takie wyniki skutkują leczeniem i podjęciem działania w kierunku np. zaaparatowania, 
  • zdecydowanie częściej nieprawidłowe wyniki badania słuchu są następstwem chorób górnych dróg oddechowych / zapalenie ucha środkowego/, zalegającym czopem  woszczynowym, ciałem obcym  w uchu, urazem, powiększeniem węzłów chłonnych, obrzękami–przerostami migdałków, stanami zapalnymi zębów, wpływem alergii  oraz hałasem.

Dlatego tak ważne jest profilaktyczne badanie słuchu. Zwykle przy wymienionych  wcześniej  przyczynach występują okresowe niedosłuchy.  Właściwe leczenie podjęte w odpowiednim momencie jest w stanie zlikwidować przyczynę i skutki schorzenia. Badanie pomaga zmobilizować rodziców do podjęcia działania w kierunku leczenia, pokazuje bowiem, jak chroniczne choroby górnych dróg oddechowych mogą powodować stałe lub  okresowe, zmienne - fluktuacyjne pogorszenie słyszenia i jak poważnie należy te problemy traktować. Kwestie te są zawsze poruszane, łącznie  z zaleceniami dotyczącymi higieny ucha i profilaktyki wpływu hałasu, podczas spotkań z rodzicami, po realizacji badań przesiewowych, tak w  Poradni jak i w placówkach.

Badania przesiewowe propagowane i prowadzone przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w latach poprzednich wykazały, że około 20 % dzieci i młodzieży  w wieku szkolnym ma różnego rodzaju problemy związane ze słuchem.

Zakłócenia słyszenia skutkują  obserwowanymi trudnościami w zakresie utrwalania wiadomości szkolnych, zaburzeniami koncentracji uwagi, trudnościami w rozumieniu i usłyszeniu np. komunikatów, tłumaczenia  nauczyciela, w efekcie dziecko jest niespokojne, nadruchliwe, sprawia wrażenie rozkojarzonego lub jest wycofane z aktywności, bo zdezorientowane, zagubione – „nie bardzo wie o co chodzi”. Skutkuje to także brakiem lub nikłymi postępami w terapii logopedycznej – niedosłuchy, okresy pogorszenia słyszenia wydatnie utrudniają rozwój świadomości fonologicznej, zdolności różnicowania dźwięków oraz takich kompetencji ważnych dla czytania i pisania jak analiza i synteza słuchowa głoskowa.

Konsekwencją zakłócenia słyszenia bywają problemy w adaptacji do środowiska szkolnego, zaburzenia koncentracji, w komunikowaniu się, ograniczenia w przyswajaniu wiedzy, trudności  w mówieniu, opóźnienia  w rozwoju mowy i wady wymowy, trudności w czytaniu i pisaniu. 

W badaniach przesiewowych słuchu  wykorzystywana jest metoda audiometryczna,  w której dziecko aktywnie uczestniczy w badaniu. Badanie audiometryczne dostarcza informacji o sprawności słuchu dziecka  w zakresie niskich, średnich i wysokich tonów.

Podczas badania dziecko ma  założone na głowę słuchawki i sygnalizuje (głosem, mimiką, gestem, w zależności od umowy) czy słyszy określone dźwięki. Badania te można rozszerzyć  o badanie rozumienia mowy oraz testy, które oceniają sprawność ośrodków słuchowych położonych w mózgu. Badania są nieinwazyjne, bezbolesne i nieuciążliwe dla dziecka. Wymagają jednak dla zapewnienia komfortu dziecku i zmniejszenia granicy błędu pomiarów odpowiednich warunków akustycznych.

W postępowaniu diagnostycznym w naszej Poradni badanie przesiewowe słuchu stanowi  ważny wskaźnik procedury badawczej, wykluczając niedosłuch lub wskazując na możliwość zaburzenia słuchu z powodu schorzenia wrodzonego lub nabytego (co zawsze wymaga weryfikacji specjalistycznej, lekarskiej) czy też wskazując na możliwość centralnego zaburzenia przetwarzania słuchowego (dziecko mimo prawidłowej czułości słuchu zachowuje się jakby miało niedosłuch) ukierunkowuje dalsze postępowanie diagnostyczne  i stawianie hipotez dotyczących przyczyn zgłaszanych trudności edukacyjnych czy  w zachowaniu.

Badania przesiewowe słuchu z wykorzystaniem Platformy Badań Zmysłów realizowane jest w Poradni  od 2009 roku.  Wykonywane w indywidualnej sytuacji badania,  gdy istnieje podejrzenie zaburzenia słuchu, dla wstępnej weryfikacji tego problemu. A w zakresie szerokiego oddziaływania profilaktycznego wykonywane są badania przesiewowe słuchu w szkołach,  w klasach 0-III, w ramach oferty Poradni, po uzgodnieniu z placówką.

 

Opracowała: Katarzyna Kulas- surdopedagog

 

 

 

SEKRETARIAT

nr 58-531-10-09

Godziny obsługi klientów:

ROK SZKOLNY 2023/2024
 
Poniedziałek
8:00 - 17:00
Wtorek
8:00 -16:00
Środa
8:00 - 17:00
Czwartek
8:00 - 17:00
Piątek
8:00 -14:00
 
DYŻUR TELEFONICZNY
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY
nr 508-933-507
ŚRODA
17:00 - 18:00
 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny