Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: AA+A++ | Zmień kontrast |  
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - Tczew

Pedagodzy

MGR IZABELLA GOGULSKA

Pedagog. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, ukończyła podyplomowe studia Surdotyflopedagogiki w Wyższej Szkole Humanistycznej w Gdyni, studia podyplomowe z Orientacji i Poradnictwa Edukacyjno-Zawodowego w Wyższej Szkole Społeczno – Ekonomicznej w Gdańsku oraz Kurs Kwalifikacyjny Terapii Pedagogicznej. Brała udział w wielu innych kursach, szkoleniach i warsztatach podnoszących kwalifikacje zawodowe. Od 1993 roku pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tczewie, w której uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego.  Specjalizuje się w pracy z dzieckiem niedowidzącym i niedosłyszącym. Zajmuje się  diagnozą w tym zakresie. Prowadziła zajęcia rewalidacyjne z dzieckiem z wadą wzroku. Prowadzi badania z zakresu  niepowodzeń edukacyjnych. Od początku swojej pracy prowadziła doradztwo zawodowe na terenie szkół powiatu tczewskiego. Była prekursorką tych działań w naszych szkołach oraz organizatorką pierwszych spotkań dla doradców zawodowych w naszej poradni.

 

MGR MAGDALENA GOLIŃSKA-RÓŻYŃSKA

Pedagog i logopeda. Posiada kwalifikacje w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, ogólnej i specjalnej. Ukończyła też podyplomowe studia z zakresu terapii pedagogicznej. Jest logopedą ze specjalizacją wczesnej interwencji logopedycznej.  Brała udział w licznych kursach i szkoleniach mających na celu podnoszenie jakości udzielanej pomocy rodzicom, uczniom i nauczycielom. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tczewie pracuje od 2006 r. Zajmuje się diagnozą i terapią zarówno pedagogiczną, jak i logopedyczną. Od kilku lat prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne przeznaczone dla dzieci z nasilonymi trudnościami w zakresie mowy lub przezwyciężoną wadą wymowy. W latach 2016-2018 była dyrektorem PPP w Tczewie.

 

MGR KATARZYNA KULAS

Pedagog. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego (magister pedagogiki), studiów podyplomowych w zakresie: terapii pedagogicznej (Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna), surdotyflopedagogiki (Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna), Przygotowania do Życia w Rodzinie (Uniwersytet Gdański), licznych kursów doskonalących. Ukończyła Kurs Podstawowy i dla Zaawansowanych Psychoterapii Systemowej (w tym indywidualnej i rodzin) w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu oraz Studium Terapii Rodzin organizowane przez  Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu. W Poradni: przeprowadza badania pedagogiczne, udziela porad, konsultacji, doraźnie uczestniczy w składzie Zespołu Orzekającego, prowadzi terapię pedagogiczną dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami funkcji percepcyjno-motorycznych, diagnozę i terapię dzieci i młodzieży słabowidzącej i słabosłyszącej. Wykonuje badania słuchu w Poradni dla potrzeb diagnozy psychologiczno-pedagogicznej i przesiewowe badania słuchu w szkołach. Jako terapeuta rodzinny udziela wsparcia oraz porad dzieciom, młodzieży i ich rodzinom w sytuacjach kryzysowych,  w tym w doświadczeniu żałoby. Jest koordynatorem sieci współpracy pedagogów szkolnych szkół podstawowych powiatu tczewskiego.

 

MGR LETYCJA MOCARSKA

Pedagog i logopeda. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim. W Poradni specjalizuje się w badaniach pod kątem specyficznych trudności w matematyce (dyskalkulii) oraz terapii logopedycznej dzieci w wieku szkolnym. Prowadzi badania przesiewowe z zakresu ryzyka dysleksji i dyskalkulii. Prywatnie interesuje się podróżami, lubi dobrą książkę. 

 

MGR ANNA RADTKE

Pedagog. Jej dewiza: „Na świat patrzę optymistycznie”.

Studia magisterskie ukończyła w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy. Na Uniwersytecie Gdańskim zdobyła kwalifikacje do pracy na stanowisku pedagoga (Studia Podyplomowe o kierunku Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej i Pracy Socjalnej). W kolejnych latach ukończyła studia podyplomowe z zakresu surdopedagogiki i tyflopedagogiki oraz pedagogiki specjalnej. W Poradni wykorzystuje swoje doświadczenie zdobyte w 25-letniej pracy w szkole i przedszkolu.

 

MGR LUCYNA RINC

Pedagog. Posiada specjalizacje z zakresu terapii pedagogicznej i oligofrenopedagogiki. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w placówce socjalizacyjnej. W poradni prowadzi terapię ręki i bajkoterapię.

 

MGR BOGUMIŁA SANKOWSKA

Pedagog. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego (magister pedagogiki), studiów podyplomowych z Orientacji i Poradnictwa Edukacyjno-Zawodowego w Gdańsku oraz kursu kwalifikacyjnego terapii pedagogicznej. Ukończyła kurs podstawowy i dla zaawansowanych w zakresie psychoterapii systemowej indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej organizowane przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu. Ukończyła również Szkołę dla Rodziców oraz Warsztaty dla Dobrych Rodziców - praca z rodzicami dzieci z ADHD. Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe. Od 1992 roku pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tczewie, w której uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego. W poradni specjalizuje się w doradztwie zawodowym, jest koordynatorem sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych w powiecie tczewskim. Przeprowadza badania pedagogiczne, porady i konsultacje pedagogiczne oraz w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. Od 2006 roku prowadzi w poradni Szkołę dla Rodziców, jest jej pomysłodawcą i organizatorem.

 

MGR URSZULA GORA

 

MGR ZOFIA HAFTKA

Pedagog, socjolog. Ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku na kierunku - pedagogika opiekuńcza. Podyplomowe studia socjologiczne ukończyła na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uzyskała Certyfikat Szkolnych Organizatorów Edukacji. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu komunikacji interpersonalnej i relacji społecznych. Posiada certyfikat jakości ISO z zakresu ewaluacji wewnętrznej oraz budowania narzędzi realizacji projektów. Ukończyła kurs doskonalenia zawodowego nauczycieli z zakresu profilaktyki uzależnień, jak również pracy socjoterapeutycznej z dziećmi z rodzin dysfynkcyjnych. Uzyskała certyfikat w zakresie - Coaching w praktyce rozwoju osobistego. W Pomorskim Centrum Mediacji i Pomocy Prawnej uzyskała certyfikat uprawniający do prowadzenia mediacji.

Specjalizuje się w prowadzeniu zajęć warsztatowych dla rodziców i nauczycieli z zakresu doskonalenia umiejętności wychowawczych oraz komunikacji w procesie wychowawczym.

SEKRETARIAT

nr 58-531-10-09

Godziny obsługi klientów:

ROK SZKOLNY 2023/2024
 
Poniedziałek
8:00 - 17:00
Wtorek
8:00 -16:00
Środa
8:00 - 17:00
Czwartek
8:00 - 17:00
Piątek
8:00 -14:00
 
DYŻUR TELEFONICZNY
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY
nr 508-933-507
ŚRODA
17:00 - 18:00
 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny