Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: AA+A++ | Zmień kontrast |  
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - Tczew

Psycholodzy

MGR JOLANTA FRANKOWSKA

Psycholog. Absolwentka UG, Wydział Nauk Społecznych. Ukończyła Podyplomowe Studia Socjoterapii w Szkole Wyższej Ateneum w Gdańsku, Podyplomowe Studia – Pedagogika Specjalna w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku, Studium Pomocy Psychologicznej przy Instytucie Psychologii Zdrowia i Trzeźwości w Warszawie. Od 1993 roku pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tczewie, w której uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego. W poradni prowadzi diagnozę psychologiczną dzieci i młodzieży, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; zajmuje się diagnozą dzieci zdolnych. Specjalizuje się także w zagadnieniach związanych z pomocą rodzinom z problemami alkoholowymi, profilaktyką oraz wsparciem dla dzieci i młodzieży z problemami w zachowaniu. Od kilku lat prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne. Jest organizatorką spotkań szkoleniowych sieci współpracy i samokształcenia dla psychologów powiatu tczewskiego.

 

MGR IWONA HAASE

Psycholog. Ukończyła czteroletnie szkolenie z psychoterapii poznawczo -behawioralnej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie. Brała udział w wielu kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pracuje od 2006 roku, w której uzyskała stopień nauczyciela mianowanego. Specjalizuje się w pracy psychoterapeutycznej, prowadząc psychoterapię poznawczo-behawioralną z młodzieżą, przede wszystkim w zakresie zaburzeń lękowych. Jest współprowadzącą zajęcia socjoterapeutyczne z dziećmi i młodzieżą. Prowadziła cykl szkoleń z zakresu zaburzeń lękowych na spotkaniach sieci pedagogów. Jest współautorką programu dla dzieci z trudnościami w zachowaniu i współprowadziła zajęcia grupowe z dziećmi i młodzieżą w tym zakresie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała także pracując w placówkach pomocowych, szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej. 

 

MGR DAGMARA MARUT

Psycholog. Ukończyła Podyplomowe Studia Doradztwa Zawodowego w Szkole Wyższej Ateneum w Gdańsku. Systematycznie podnosi swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w kursach i szkoleniach. Od 2009 roku pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tczewie, w której uzyskała stopień nauczyciela mianowanego. W Poradni prowadzi diagnozę psychologiczną dzieci i młodzieży oraz doradztwo zawodowe. Zajmuje się również wsparciem młodzieży z problemami emocjonalnymi. Od kilku lat prowadzi w placówkach edukacyjnych zajęcia z zakresu poradnictwa edukacyjno-zawodowego. Jest współorganizatorką spotkań szkoleniowych sieci współpracy i samokształcenia dla doradców zawodowych powiatu tczewskiego.

 

DR ANNA NAWROCKA

Psycholog. Ponadto socjolog, terapeuta, mediator. Zainteresowania zawodowe i naukowe obejmują obszar psychopatologii rodziny, psychologii zdrowia i jakości życia. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prywatnie lubi dzieci nie tylko własne.

 

MGR KATARZYNA TOPOLSKA

Psycholog. Absolwentka UG, Wydział Nauk Społecznych. Ukończyła Studium Edukacji i Terapii Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju  (Uniwersytet Gdański), Kurs Podstawowy i dla Zaawansowanych Psychoterapii Systemowej WTTS W Poznaniu, Studium Terapii Rodzin (Dolnośląskie Centrum Psychoterapii), Warsztaty dla Dobrych Rodziców (praca z rodzicami dzieci z ADHD). W poradni jest współprowadzącą zajęć psychoedukacyjnych „Szkoła dla Rodziców”, prowadzi zajęcia korekcji zachowań dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową i deficytem uwagi, wsparcie psychologiczne zwłaszcza w zakresie terapii lęku.

 

MGR JOANNA WIERZBICKA

Psycholog. Ukończyła jednolite studia magisterskie o specjalności psychologia kliniczna i zdrowia. Brała udział w licznych kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje. W poradni prowadzi diagnozę psychologiczną dzieci i młodzieży oraz warsztaty psychoedukacyjne -  Szkoła dla rodziców i wychowawców część  1. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako psycholog w szkołach, a także na praktykach w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

 

MGR SYLWIA WILIŃSKA

Psycholog. Ukończyła studia podyplomowe „Diagnostyka psychologiczna” na Uniwersytecie Gdańskim, studia podyplomowe „Wspomaganie rozwoju dzieci (0-6) w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach” na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Roczny Kurs Podstawowy z Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej organizowany pod patronatem PTP w Bydgoszczy. Brała udział w licznych szkoleniach doskonalących z zakresu diagnozy i terapii małego dziecka. Dotychczas pracowała głównie w przedszkolach jako psycholog i terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju. Doświadczenie zawodowe zdobywała również w placówkach specjalizujących się w terapii dzieci ze spektrum autyzmu. W pracy terapeutycznej z małymi dziećmi  kieruje się zasadą: „Dopasuj metodę do dziecka, a nie dziecko do metody”. Zawodowo interesuje się arteterapią. Prywatnie miłośniczka rodzinnych wędrówek po górach.

 

MGR MAGDALENA CIECIERSKA

Psycholog.

 

SEKRETARIAT

nr 58-531-10-09

Godziny obsługi klientów:

ROK SZKOLNY 2023/2024
 
Poniedziałek
8:00 - 17:00
Wtorek
8:00 -16:00
Środa
8:00 - 16:00
Czwartek
8:00 - 16:00
Piątek
8:00 -14:00
 
DYŻUR TELEFONICZNY
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY
nr 508-933-507
PONIEDZIEŁEK
12:00 - 13:00
 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny