Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: AA+A++ | Zmień kontrast |  
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - Tczew

PROGRAM ZA ŻYCIEM

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tczewie pełni funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, utworzonego w związku z realizacją rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" ze szczególnym uwzględnieneim interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością. Projekt jest finansowany z budżetu państwa. Kwalifikacja do programu następuje po rozmowie wstępnej oraz analizie dokumentacji medycznej. Aby wziąć udział w programie należy spełnić warunki określone w projekcie (szczegółowe informacje w sekcji poniżej: "O programie") oraz złożyć w Poradni Deklarację przystąpienia do programu

POBIERZ: Deklaracja - Program Za Życiem


O programie


Do szczegółowych zadań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego (OKRO) należy:

1. Udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka.

2. Wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.

3. Wskazywanie placówek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom.

4. Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością.

5. Koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym zbieranie i upowszechniamie informacji o usługach i świadczących je specjalistach oraz prowadzenie akcji informacyjnych i monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1712).

Ośrodek udziela kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do czasu podjęcia nauki w szkole ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia, u których występują wybrane schorzenia według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10.

Działania terapeutyczne w ramach programu „Za życiem” realizowane są w dwóch placówkach znajdujących się na terenie powiatu tczewskiego: w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pelplinie oraz Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie. Wybór miejsca należy do rodzica.

Ponadto udzielamy rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych, a także możliwych form wielospecjalistycznej pomocy.

Warunkiem koniecznym do skorzystania z proponowanych zajęć są:

  • wiek dziecka: od urodzenia do podjęcia nauki w szkole,
  • miejsce zamieszkania dziecka: powiat tczewski,
  • posiadanie co najmniej jednego z poniższych:

           - opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,

           - skierowania od lekarza stwierdzającego występowanie schorzenia według

             Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10,

           - orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

           - aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

  • wypełnienie i złożenie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tczewie deklaracji przystąpienia do programu (druki deklaracji dostępne są w Poradni oraz na stronie internetowej placówki).

 

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 58 531 10 09

SEKRETARIAT

nr 58-531-10-09

Godziny obsługi klientów:

ROK SZKOLNY 2023/2024
 
Poniedziałek
8:00 - 17:00
Wtorek
8:00 -16:00
Środa
8:00 - 17:00
Czwartek
8:00 - 17:00
Piątek
8:00 -14:00
 
DYŻUR TELEFONICZNY
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY
nr 508-933-507
ŚRODA
17:00 - 18:00
 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny