Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: AA+A++ | Zmień kontrast |  
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - Tczew

Informacja dla osób spoza powiatu Tczewskiego.  W celu skorzystania z oferty Poradni należy złożyć wniosek o wyrażenie zgody na badanie do Starosty Powiatu Tczewskiego za pośrednictwem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej  w Tczewie.

OFERTA SZKOLENIOWA

 

Szkolenia dla nauczycieli

1

Rodzaje i znaczenie dokumentacji wydawanej przez PPP

2

Praca z dzieckiem zdolnym

3

Pomoc psych-ped. dla dzieci przewlekle chorych

4

Przeciwdziałanie próbom samobójczym

5

Umiejętności wychowawcze nauczyciela

6

Metoda Pikasa – praca z ofiarą przemocy

7

Doradztwo zawodowe, pomoc w wyborze kierunku kształcenia

8

Uczeń słabowidzący i słabosłyszący w szkole ogólnodostępnej- specyfika funkcjonowania, potrzeby dziecka

9

Uczeń w sytuacji straty i żałoby

10

Kryzys rozwodu   

11

Rola właściwej komunikacji w procesie dydaktyczno - wychowawczym  

12

Dyscyplina w wychowaniu

13

Wpływ odżywania na funkcjonowanie dziecka i adolescenta w środowisku

14

Kryzys adolescencji – perspektywa psychologiczna

15

Kreatywne nauczanie – aktywizujące i motywujące metody pracy

16

Indywidualizacja procesu nauczania

17

Czy już jestem wypalony? Wypalanie zawodowe nauczycieli

18

Sprawdzian, kartkówka, odpytywanie – mniej stresu, więcej skuteczności

 

Szkolenia dla rodziców

1

Rola rodziców w wychowaniu

2

Jak radzić sobie z emocjami, sposoby reagowania w sytuacjach trudnych 

3

Doradztwo zawodowe, pomoc w wyborze kierunku kształcenia zawodowego

4

Pochwała budująca samoocenę

5

Jak usprawniać funkcjonowanie dziecka z nadpobudliwością psychoruchową i deficytami uwagi

6

Profilaktyka dysfunkcji słyszenia

7

Rola właściwej komunikacji w procesie wychowawczym  

8

Dyscyplina w wychowaniu

9

Wpływ odżywania na funkcjonowanie dziecka i adolescenta w środowisku

10

Sytuacje trudne u dzieci i młodzieży. Trauma w okresie adolescencji

11

Budowanie relacji z dziećmi

 

Warsztaty dla uczniów

1

Profilaktyka agresji

2

Doradztwo zawodowe, pomoc w wyborze kierunku kształcenia zawodowego

3

Dobre i złe sekrety - profilaktyka wykorzystywania seksualnego (klasy I-III)

4

Jestem kreatywny

 

SEKRETARIAT

Godziny obsługi klientów:

ROK SZKOLNY 2022/2023
 
Poniedziałek
8:00 - 17:00
Wtorek
8:00 -15:00
Środa
8:00 - 15:00
Czwartek
8:00 - 17:00
Piątek
8:00 -13:00
 
DYŻUR TELEFONICZNY
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY
 
Środy 
18:00 - 19:00
 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Styczeń 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny