Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: AA+A++ | Zmień kontrast |  
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - Tczew

OFERTA SZKOLENIOWA

Szkolenia rad pedagogicznych

Praca z dzieckiem zdolnym

Pomoc psych-ped. dla dzieci przewlekle chorych

Przeciwdziałanie próbom samobójczym

Umiejętności wychowawcze nauczyciela

Metoda Pikasa – praca z ofiarą przemocy

Doradztwo zawodowe, pomoc w wyborze kierunku kształcenia

Uczeń słabowidzący i słabosłyszący w szkole ogólnodostępnej-

specyfika funkcjonowania, potrzeby dziecka

Uczeń w sytuacji straty i żałoby

Przemoc w środowisku rodzinnym – geneza, przyczyny,

przebieg i rozwój  

Rola właściwej komunikacji w procesie dydaktyczno - wychowawczym  

Dyscyplina w wychowaniu

Wpływ odżywania na funkcjonowanie dziecka i adolescenta w środowisku

Sytuacje trudne u dzieci i młodzieży. Trauma w okresie adolescencji

Kreatywne nauczanie – aktywizujące i motywujące metody pracy

Czy już jestem wypalony? Wypalanie zawodowe nauczycieli

Specyficzne trudności w nauce

 

Szkolenia dla rodziców

Rola rodziców w wychowaniu

Jak radzić sobie z emocjami, sposoby reagowania w sytuacjach trudnych 

Doradztwo zawodowe, pomoc w wyborze kierunku kształcenia zawodowego

Pochwała budująca samoocenę

Jak usprawniać funkcjonowanie dziecka z nadpobudliwością psychoruchową i deficytami uwagi

Profilaktyka dysfunkcji słyszenia

Rola właściwej komunikacji w procesie wychowawczym  

Dyscyplina w wychowaniu

Wpływ odżywania na funkcjonowanie dziecka i adolescenta w środowisku

Sytuacje trudne u dzieci i młodzieży. Trauma w okresie adolescencji

Budowanie relacji z dziećmi w wieku przedszkolnym

Warsztaty dla uczniów

Profilaktyka agresji

Doradztwo zawodowe, pomoc w wyborze kierunku kształcenia zawodowego

SEKRETARIAT

nr 58-531-10-09

Godziny obsługi klientów:

ROK SZKOLNY 2023/2024
 
Poniedziałek
8:00 - 17:00
Wtorek
8:00 -16:00
Środa
8:00 - 17:00
Czwartek
8:00 - 17:00
Piątek
8:00 -14:00
 
DYŻUR TELEFONICZNY
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY
nr 508-933-507
ŚRODA
17:00 - 18:00
 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny